Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy on-line.
O przyjęciu placówki do projektu decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina).
NABÓR PLACÓWEK DO PROJEKTU WKRÓTCE
W razie zakwalifikowania placówki oświatowej do projektu

zgodnie z wynikami naboru, podpisany przez Dyrektora przedszkola/szkoły formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami określonymi w Regulaminie Naboru należy dostarczyć/przesłać do siedziby Koordynatora Projektu w ciągu 5 dni od publikacji listy rankingowej na stronie www.magiaswiatla@icso.lukasiewicz.gov.pl na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9, z dopiskiem: Magia Światła Łukasiewicza

Dane Szkolnego Koordynatora Projektu (nauczyciela):
Oświadczam że:
Regulamin do pobrania stąd - Regulamin.pdf
* pola obowiązkowe