Formularz zgłoszeniowy

do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – etap II

Formularz dostępny wkrótce.
W razie zakwalifikowania placówki oświatowej do projektu

W razie zakwalifikowania placówki oświatowej do projektu, zgodnie z wynikami naboru, podpisany przez Dyrektora szkoły formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami określonymi w Regulaminie naboru – wizyty studyjne należy dostarczyć/przesłać do siedziby Organizatora w ciągu 9 dni od publikacji listy rankingowej na stronie https://magiaswiatla.icso.lukasiewicz.gov.pl/, na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9, z dopiskiem: Magia Światła Łukasiewicza – etap II – Wizyty studyjne

Dane Szkolnego Koordynatora Projektu (nauczyciela):
Oświadczam że:
Regulamin do pobrania stąd - Regulamin.pdf
* pola obowiązkowe