Wyniki naboru

Wyniki naboru on-line do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I”.
Placówki oświatowe zakwalifikowane do projektu (pozycja 1-12 na liście rankingowej) mają obowiązek przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej wypełnione i podpisane dokumenty: - formularz rekrutacyjny podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola lub inną osobę upoważnioną do reprezentacji placówki - informację o nauczycielu podpisaną przez nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za organizację i współpracę z Koordynatorem projektu w ramach realizowanych przedsięwzięć projektu.

Dokumenty należy dostarczyć lub przesłać na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, z dopiskiem: „Magia Światła Łukasiewicza” w ciągu 5 dniu roboczych od publikacji wyników naboru placówek do projektu tj. do dnia 07.03.2022 godz. 15.00.

W przypadku dokumentów przesłanych do Koordynatora projektu pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
Lista placówek zakwalifikowanych do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I”
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
 2. Publiczne Przedszkole nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
 4. Publiczne Przedszkole nr 26 w Kędzierzynie-Koźlu
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu
 6. Publiczne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Ujeździe
 7. Zespół szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu
 8. Publiczne Przedszkole nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu
 10. Szkoła Podstawowa im. J. von Eichendorffa w Walcach
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach
 12. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem
Lista rezerwowa placówek zakwalifikowanych do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I”
 1. Publiczne Przedszkole nr 8 w Krapkowicach
 2. Publiczne Przedszkole nr 24 „Niezapominajka” w Kędzierzynie-Koźlu
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jurija Gagarina w Kędzierzynie-Koźlu
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu
 6. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Opolu
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Olszowej
 8. Publiczne Przedszkole nr 9 w Kędzierzynie-Koźle
 9. Publiczne Przedszkole w Walcach
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu
Lista placówek niezakwalifikowanych do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap I” ze względów formalnych – niespełnione kryterium formalne posiadania min. 100 uczniów w placówce przedszkolnej lub klasach 1-3 szkoły podstawowej.
 1. Publiczne Przedszkole nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu
 3. Szkoła Podstawowa w Straduni
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu
 5. Szkoła Podstawowa Krasiejów
 6. Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Zabrzu
 7. Szkoła Podstawowa im. Johanna Wolfganga von Goethe z nauczaniem języka
  mniejszości narodowej- języka niemieckiego w Kędzierzynie – Koźlu
 8. Prywatna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa w Rybniku
 9. Specjalny Punkt Przedszkolny „Uśmiech dziecka” w Kędzierzynie – Koźlu
Skip to content