Informacje o projekcie

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA, PRZYZNANYCH PRZEZ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH PROGRAMU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI II

Baner Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nazwa beneficjenta: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

Nazwa programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki II – Popularyzacja nauki

Nazwa projektu: Magia Światła Łukasiewicza – etap II

Nr umowy dotacyjnej: POPUL/SN/0342/2023/01

Wartość projektu: 448 118,55 zł
Kwota dofinansowania: 268 835,08 zł
Okres realizacji: 01.12.2023 – 30.11.2025

Projekt realizowany jest przez:
• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki i pracy naukowca wśród grup docelowych projektu tj. dzieci i młodzieży.

Pierwszą z inicjatyw projektu są warsztaty chemiczne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z województw opolskiego i śląskiego. Warsztaty mają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest popularyzacja nauki i ułatwienie zrozumienia jednej z najistotniejszych nauk przyrodniczych – chemii, a drugim zapoznanie uczestników projektu z postacią niezwykłego wynalazcy i odkrywcy, Ignacego Łukasiewicza oraz jego wkładem w rozwój polskiej nauki. Warsztaty to seria pokazów chemicznych o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym w oryginalnej, autorskiej konwencji, które odbywać się będą w 8 placówkach oświatowych w latach2024-2025, a szacowana liczba uczestników projektu wyniesie 400 osób.

Drugą z inicjatyw projektu są 4 pikniki naukowe zorganizowane na terenie instytutu Łukasiewicz-ICSO ”Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu w 2024 i 2025 roku. Pikniki skierowane są do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, jako kolejna forma popularyzująca dziedziny nauki takie jak chemia, fizyka, farmacja, czy biotechnologia. Popularyzacja odbywać się będzie za pośrednictwem plenerowych warsztatów z Ignacym Łukasiewiczem (farmacja, petrochemia, światło, manufaktura kosmetyczna), Marią Skłodowską-Curie (teoria promieniotwórczości, fluorescencja, chemiluminescencja) i naukowcami-animatorami Łukasiewicz- ICSO ”Blachownia” (kuchnia MOLekularna). Do dyspozycji dzieci oddamy również mobilny park nauki, gdzie każdy odwiedzający będzie mógł zapoznać się z ciekawostkami z zakresu fizyki i chemii, a także samodzielnie uruchomić w pełni interaktywne urządzenia.

Celem trzeciej z inicjatyw projektu jest popularyzacja pracy naukowców-chemików poprzez wizyty studyjne w topowej jednostce badawczej w Polsce. Zaplanowano organizację 6 edycji wizyt studyjnych dla klas kierunków chemicznych i pokrewnych szkół ponadpodstawowych z woj. opolskiego i śląskiego. W programie: wykład motywacyjny: Dlaczego warto zostać naukowcem?- omówienie m.in. programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego takich jak Doktorat Wdrożeniowy, programów mobilnościowych UE, przedsięwzięć akceleracyjnych i strat-upowych proponowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz: Program dla Olimpijczyków, Akcelerator Łukasiewicza itp. Ponadto, młodych adeptów chemii zabierzemy na wycieczkę po Łukasiewicz-ICSO Blachownia wraz z wizytami w laboratoriach i halach technologicznych Grup Badawczych działających w Instytucie.

W toku realizacji projektu przygotujemy i opublikujemy w otwartym dostępie on-line min.10 filmów edukacyjnych z prostymi doświadczeniami chemicznymi do powtórzenia w domu, przedszkolu lub szkole.

Osoby do kontaktu

  • mgr inż. Magdalena Tomaka – kierownik projektu
  • mgr inż. Magdalena Krowicka – opiekun finansowy projektu
plakat Dofinansowano ze środków budżetu Państwa. Społeczna odpowiedzialność nauki. Magia Światła Łukasiewicza - etap II. Dofinansowanie 268835,08 zł. Całkowita wartość 448118,55 data podpisania umowy 28.08.2024
Skip to content