Wyniki naboru

Wyniki naboru on-line do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – etap II”
Placówki oświatowe zakwalifikowane do projektu (pozycja 1-4 na rok 2024 na liście rankingowej) mają obowiązek przesłać lub dostarczyć w wersji papierowej wypełnione i podpisane dokumenty: - formularz rekrutacyjny podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola lub inną osobę upoważnioną do reprezentacji placówki - informację o nauczycielu podpisaną przez nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za organizację i współpracę z Koordynatorem projektu w ramach realizowanych przedsięwzięć projektu.

Dokumenty należy dostarczyć lub przesłać na adres Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, z dopiskiem: „Magia Światła Łukasiewicza” w ciągu 5 dniu roboczych od publikacji wyników naboru placówek do projektu tj. do dnia 08.03.2024 godz. 15.00.

W przypadku dokumentów przesłanych do Koordynatora projektu pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
Lista placówek zakwalifikowanych do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap II”

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku, koordynator: Katarzyna Zawojska
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu, koordynator: Joanna Ligenza
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach, koordynator: Karolina Charciarek
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Agnieszka Wojtyła-Melson

Lista rezerwowa placówek zakwalifikowanych do projektu „Magia Światła Łukasiewicza – warsztaty chemiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – etap II”

5. Publiczne Przedszkole nr 18 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Aleksandra Kornatowska
6. Publiczne Przedszkole nr 10 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Anna Bialik
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Reńskiej Wsi, koordynator: Krystyna Pawelec
8. Publiczne Przedszkole nr 20 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Anna Wąsik
9. Publiczne Przedszkole nr 9 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Magdalena Franciszkiewicz
10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Dorota Jastrzembska
11. Publiczne Przedszkole nr 14 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Magdalena Kondraciuk
12. Przedszkole Niepubliczne Niezapominajka, koordynator: Barbara Zalewska
13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Patrycja Zbirug
14. Publiczne Przedszkole nr 23 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Anna Rejdych-Kubina
15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku, koordynator: Patrycja Klose
16. Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem zamiejscowym w Turzu, koordynator: Sara Proksza Blokesz
17. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Bernadeta Pękała
18. Publiczne Przedszkole nr 2 w Kędzierzynie Koźlu, koordynator: Wioleta Jankowska
19. ZPO Błotnica Strzelecka – przedszkole publiczne w Warmątowicach, koordynator: Dorota Dudziec
20. Szkoła Podstawowa nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku, koordynator: Beata Kraska
21. Publiczne Przedszkole nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu, koordynator: Bernadeta Wiśniewska
22. Publiczne Przedszkole nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, koordynator: Alina Jeziorska
23. Szkoła Podstawowa nr 1 w Głogówku z Oddziałem Przedszkolnym, koordynator: Sylwia Milewska
24. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach, koordynator: Wiesław Walendzik
25. Przedszkole Publiczne w Kielczy, koordynator: Mariola Gaś
26. Przedszkole Publiczne nr 3 w Zawadzkiem, koordynator: Anna Procel

27. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej, koordynator: Paulina Wójtowicz
28. Przedszkole Międzynarodowe Stokrotka w Gliwicach, koordynator: Agnieszka Basaj
29. Szkoła Podstawowa nr 11 w Zawierciu, koordynator: Agnieszka Kitlińska

Lista placówek niezakwalifikowanych do projektu "Magia Światła Łukasiewicza- etap II

1. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w Żywocicach – zgłoszone dwie niezależne placówki oświatowe na jednym formularzu
zgłoszeniowym
2. Publiczne Przedszkole nr 8 w Kędzierzynie Koźlu – placówka wskazała w formularzu naboru mniejszą ilości dzieci niż wymagana zgodnie z
regulaminem naboru
3. Szkoła Podstawowa w Straduni – wskazana liczba uczestników z dwóch niezależnych placówek oświatowych, placówka nie posiada minimalnej ilości
dzieci zgodnie z regulaminem
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszowickim Lesie – placówka wskazała w formularzu naboru mniejszą ilości dzieci niż wymagana zgodnie z
regulaminem naboru
5. Publiczne Przedszkole nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu- placówka wskazała w formularzu naboru mniejszą ilości dzieci niż wymagana zgodnie z
regulaminem naboru
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku – placówka wskazała w formularzu naboru mniejszą ilości dzieci niż wymagana zgodnie z
regulaminem naboru
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy – placówka nie posiada minimalnej ilości dzieci zgodnie z regulaminem naboru
8. Aacademy w Katowicach – placówka nie posiada minimalnej ilości dzieci zgodnie z regulaminem naboru