Do pobrania

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego on-line należy dostarczyć podpisany przez dyrektora przedszkola/szkoły wypełniony formularz zgłoszeniowy i informację o nauczycielu w wersji papierowej. W razie zakwalifikowania placówki do projektu konieczne będzie zawarcie porozumienia o współpracy i współadministrowaniu danymi osobowymi RODO oraz dopełnienie pozostałych warunków współpracy zgodnie z regulaminem naboru i porozumieniem o współpracy.

Skip to content